Празнични дни

Празнични дни в някои страни за 2017 година

ДържаваМесец Януари Февp. Март Април Май Юни Юли Август Септ. Окт. Ноемвр. Дек.
AL-Албания 1, 2 14, 22 16 1 26 2 19 28, 29 8, 25
AM-Армения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28 8 16, 24 1, 9, 28 5, 23 21 31
AT-Австрия 1, 6 19 14, 16, 17 1, 4, 25 4, 5, 15 15 24 10, 26 1, 11, 15 8, 24, 25, 26, 31
AZ-Азербайджан 1, 2, 20 8, 20, 21, 22, 23, 24 9, 28, 29 15, 26 1, 2, 3 18 9, 12, 13, 17 31
BA-Босна и Херцеговина 1, 2 1 1, 2, 9 25
BE-Белгия 1 16, 17 1, 25 4, 5 21 15 1, 11 25
BG-България 1, 2 3 14, 15, 16, 17 1, 6, 8, 24 6, 22 24, 25, 26
BY-Беларус 1, 2, 1, 7 8 24, 2 1, 8, 3, 9, 14 3 6, 4, 7 25
CH-Швейцария 1, 2, 6 19 14, 16, 17, 24 1, 25 4, 5, 15, 29 1, 15 7, 9, 10, 11, 17 1 8, 24, 25, 26, 31
CY-Кипър 1, 6 27 25 1, 14, 17 1 5 15 1, 28 25, 26
CZ-Чехия 1 14, 17 1, 8 5, 6 28 28 17 24, 25, 26
DE-Германия 1, 6 14, 17 1, 25 5, 15 15 3, 31 1 25, 26
DK-Дания 1 13, 14, 16, 17 12, 25 4, 5 25, 26
EE-Естония 1 24 14, 16 1 4, 23, 24 20 24, 25, 26
ES-Испания 1, 2, 6 28 1, 19, 20 13, 14, 17, 24 1, 2, 17, 30, 31 9, 15, 24 25, 28 15 1, 2, 8, 11, 15 9, 12 1 1, 6, 8, 25, 26
FI-Финландия 1, 6 14, 16, 17 1, 25 4, 24 5 6, 24, 25, 26
FR-Франция 1 16, 17 1, 8, 25 5 14 15 1, 11 25
GB-Великобритания 2, 3 17 14, 17 1, 29 12 7, 28 30 25, 26
GE-Грузия 1, 2, 7, 19 3, 8 9, 14, 17 9, 12, 26 28 14 23
GR-Гърция 1, 6 27 25 14, 16, 17 1 5 15 28 25, 26
HR-Хърватия 1, 6 16, 17 1 15, 22, 25 5, 15 8 1 25, 26
HU-Унгария 1 15 17 1 5 20 23 1 24, 25, 26
IE-Ирландия 1, 2 17 17 1 5 7 30 25, 26
IQ-Ирак 1, 6 1 26, 27, 28 14 2, 3, 4, 5, 22 1, 3 1, 25
IR-Иран 11 2, 19, 21, 22, 23, 24 1, 2, 10, 24 12 4, 5, 16, 26, 27 20 2, 10, 30 1 10, 17, 18 6
IS-Исландия 1 13, 14, 16, 17, 20 1, 25 4, 5, 17 7 24, 25, 26, 31
IT-Италия 1, 6 16, 17, 25 1 2 15 1 8, 25, 26
JO-Йордания 1 1, 25 26, 27, 28, 29 2, 3, 4, 5, 22 1, 25
KG-Киргизстан 1, 2, 7, 9 23 8, 21 1, 5, 9 26 31 2 7
KO-Косово 1, 2, 7, 9 17 9, 10, 16, 17 1, 9 26 2 25
KZ-Казахстан 1, 2, 7, 9 8, 21, 22, 23 1, 7, 8, 9 6 30 2 1, 16, 17, 18
LT-Литва 1 16 11 16, 17 1 24 6 15 1 24, 25, 26
LU-Люксембург 1 17 1, 25 5, 23 15 1 25, 26
LV-Латвия 1 14, 16, 17 1, 4 23, 24 18 24, 25, 26, 31
MC-Монако 1, 2, 27 17 1, 25 5, 15 15 1, 19, 20 8, 25
MD-Молдова 1, 2, 7, 8 8 16, 17, 24 1, 9 2 27, 28, 31 1 25
MK-Македония 1, 7 17 1, 24 26 2 8 11, 23 8
MNE-Черна гора 1, 2, 6, 7, 8 14, 17 1, 2, 21, 22 13, 14
MT-Малта 1 10 19, 31 14 1 7, 29 15 8, 21 8, 13, 25
NL-Холандия 1 17, 27 25 5 25, 26
NO-Норвегия 1 13, 14, 17 1, 17, 25 5 24, 25, 26, 31
PL-Полша 1, 6 16, 17 1, 3 4, 15 15 1, 11 25, 26
PO-Португалия 1 14, 16, 25 1 10, 13, 24, 29, 15 15 1 1 1, 8, 25
RO-Румъния 1, 2, 24 16, 17 1 1, 4, 5 15 30 1, 25, 26
RU-Русия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 23 8 1, 8, 9 12 4, 6
SE-Швеция 1, 6 14, 15, 16, 17 1, 25 4, 6, 23, 24 4 24, 25, 26, 31
SI-Словения 1, 2 8 14, 16, 17, 27 1, 2 25 15 31 1 25, 26
SK-Словакия 1, 6 14, 17 1, 8 5 29 1, 15 1, 17 24, 25, 26
SR-Сърбия 1, 2, 7 15, 16 14, 15, 16, 17 1, 2 11
SY-Сирия 1 8 16, 17 1, 6 26 2, 22 6 1, 25
TJ-Таджикистан 1 8, 21, 22, 23, 24 1, 9 26, 27 2, 9 6
TM-Туркменистан 1, 12 19 8, 20 8, 9, 18 26, 27 2 6, 27 12
TR-Турция 1 23 1, 19 25 30 1, 2, 3, 4 29
UA-Украйна 1, 2, 7, 8, 9 8 16, 17 1, 2, 9 4, 5, 28 24 14
UZ-Узбекистан 1, 14 8, 21 9 26 1, 2 1 8
English