Чуждестранни посолства в Р България

АВСТРАЛИЯ
Yugoslavia
11000 Belgrad, Cika Ljubina N 13
тел.: (0038111) 62 46 25
факс: (0038111) 62 81 89
Работно време: от 08.30 до 12.30 часа
Web: http://www.australia.org.yu
E-mail: e-mail: austemba@eunet.yu
За информация може да се обръщате и към почетното Консулство на Австралия:
София, ул. Тракия, 37
тел.: (02) 946 13 34
факс: (02) 946 17 04

АВСТРИЯ
ул. Шипка, 4
1087 София
тел.: (02) 980 35 72

АЛБАНИЯ
ул. Кракра,10
1087 София
тел.: (02) 44 33 81

АЛЖИР
ул. Славянска, 16
1087 София
тел.: (02) 980 22 50

АРЖЕНТИНА
бул. Драган Цанков, 36 Интерпред, бл. 2, ет. 2, пк. 635
1087 София
тел.: (02) 971 25 39

АРМЕНИЯ
ул. 20-ти април, 11
1087 София
тел.: (02) 52 60 46

АФГАНИСТАН
кв. Овча купел, ул. Боряна, 61, бл. 216А, ап. 15
1087 София
тел.: (02) 55 61 96

БЕЛАРУС
ж.к. Лозенец, ул. Кокиче, 20
1087 София
тел.: (02) 963 30 61

БЕЛГИЯ
ж.к. Лозенец, пл. Велчова завера, 1
1087 София
тел.: (02) 963 36 62

БРАЗИЛИЯ
ж.к. Изток, ул. Фредерик Жолио Кюри, 19, бл. 1, ет. 4 , ап. 6
1087 София
тел.: (02) 77 24 97

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ул. Московска, 9
1087 София
тел.: (02) 933 92 22
факс: (02) 933 92 50
E-mail: britembsof@mbox.cit.bg
Web: http://www.british-embassy.bg

ВЕНЕЦУЕЛА
ул. Тулово, 1
1087 София
тел.: (02) 943 30 61, 943 34 95
факс: (02) 943 30 10
телекс: 22087 EVENEZ BG
E-mail: embavenez@mbox.digsys.bg
Web:www.embavenez-sofia.bg

ВИЕТНАМ
ж.к. Изгрев, ул. Жетварка, 1
1087 София
тел.: (02) 65 83 34

ГЕРМАНИЯ
ж.к. Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри, 25
1087 София
тел.: (02) 918 38 – 0
факс: (02) 963 08 92
Запитвания по консултански и визови въпроси:
факс: (02) 963 41 17
E-mail: gemb@vilmat.com
Web: www.german-embassy.bg

ГЪРЦИЯ
ул. Сан Стефано, 33
1087 София
тел.: (02) 946 10 30

ДАНИЯ
бул. Цар освободител, 10, ет. 4
1087 София
тел.: (02) 980 08 30

ЕГИПЕТ
ул. 6-ти септември, 5
1087 София
тел.: (02) 87 02 15

ИЗРАЕЛ
пл. България, 1 административна сграда на НДК, ет. 7
1087 София
тел.: (02) 54 32 01

ИНДИЯ
бул. Патриарх Евтимий, 31
1087 София
тел.: (02) 88 25 22

ИНДОНЕЗИЯ
бул. Симеоновско шосе, 53, резиденция 4
1087 София
тел.: (02) 962 52 40

ИРАК
ж.к. Изток, ул. Антон Павлович Чехов, 21-23
1087 София
тел.: (02) 70 00 41

ИРАН
бул. Васил Левски, 77
1087 София
тел.: (02) 987 85 46

ИСПАНИЯ
ул. Шейново, 27
1087 София
тел.: (02) 943 36 20

ИТАЛИЯ
ул. Шипка, 2
1087 София
тел.: (02) 921 7300

ЙЕМЕН
ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров, резиденция 3
1087 София
тел.: (02) 75 61 63

КАМБОДЖА
ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров, резиденция 3
1087 София
тел.: (02) 75 71 35

КИПЪР
ж.к. Изток, ул. Юрий Гагарин, 22, бл. 154А, ет. 1, ап. 2
1087 София
тел.: (02) 70 10 77

КИТАЙ
ж.к. Гео Милев, ул. Александър Фон Хумболт, 7
1087 София
тел.: (02) 973 38 51

КОЛУМБИЯ
ж.к. Гео Милев, ул. Александър Жендов, 1, ап. 37
1087 София
тел.: (02) 973 36 44

КОРЕЯ
ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров, резиденция 4
1087 София
тел.: (02) 77 53 48

КОРЕЯ
пл. България,1 НДК, ет.1 2
1087 София
тел.: (02) 65 01 62
Web: http://www.mofat.go.kr/missions/Bulgaria.nsf/English

КУБА
ж.к. Изток, ул. Константин Щъркелов, 1
1087 София
тел.: (02) 70 46 22

КУВЕЙТ
кв. Витоша, бул. Симеоновско шосе, резиденция 15
1087 София
тел.: (02) 962 51 30

ЛИБИЯ
ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров, резиденция 1
1087 София
тел.: (02) 974 32 97

ЛИВАН
ж.к. Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри, 19, бл. 1, ап. 2
1087 София
тел.: (02) 72 04 31

МАКЕДОНИЯ
ж.к. Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри, 17, бл. 2, ап. 1
1087 София
тел./факс: (02) 971 37 08

МАРОКО

бул. Евлоги Георгиев, 129

1087 София
тел.: (02) 943 30 90

МОЛДОВА
бул. Патриарх Евтимий, 17
1087 София
тел.: (02) 981 85 53

МОНГОЛИЯ
ж.к. Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри, 25
1087 София
тел.: (02) 65 90 12

ПАЛЕСТИНА
бул. Дж. Баучър, 22
1087 София
тел.: (02) 963 43 24

ПЕРУ
ж.к. Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри, 17, бл. 2, ап. 2
1087 София
тел.: (02) 971 37 08

ПОЛША
бул. Евлоги Георгиев, 125
1504 София
тел.: (02) 944 16 86, 943 42 45
факс: (02) 943 48 14, 946 10 24
Е-mail : brh_pl_sofia@bsbg.net
tad.ciesek@bsbg.net
WEb: www.brhplsofia.bsbg.net

ПОРТУГАЛИЯ
ж.к. Яворов, ул. Ивац войвода, 6
1087 София
тел.: (02) 943 36 67

РУМЪНИЯ
бул. Ситняково, 4
1087 София
тел.: (02) 971 28 58

РУСИЯ
ж.к. Изгрев, ул. Никола Мирчев, 28
1087 София
тел.: (02) 963 40 21

СИРИЯ
бул. Симеоновско шосе, 13А
1087 София
тел.: (02) 962 57 42

СЛОВАКИЯ
бул. Янко Сакъзов, 9
1087 София
тел.: (02) 943 32 82

САЩ
ул. Съборна, 1
1087 София
тел.: (02) 980 52 41, 980 52 43
Web: www.usembassy.bg

СУДАН, ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО
ул. Парчевич, 23
1087 София
тел.: (02) 980 74 85
факс: (02) 980 94 90
E-mail:scgs@cybernet.bg
Web: www.scgs-bg.com

ТУРЦИЯ
бул. Васил Левски, 80
1087 София
тел.: (02) 980 22 70

УКРАЙНА
кв. Витоша, бул. Симеоновско шосе, 53, резиденция 11А
1087 София
тел.: (02) 68 30 64

УНГАРИЯ
ул. 6-ти септември, 57
1087 София
тел.: (02) 963 04 60

УРУГВАЙ
ж.к. Яворов, ул. Цар Иван Асен II, 91
1087 София
тел.: (02) 943 45 45, 943 45 96
факс: (02) 943 40 40
E-mail: urubulg@mbox.digsys.bg
Web: www.emburuguay-bg.org

ФИНЛАНДИЯ
кв. Витоша, бул. Симеоновско шосе, 57, резиденция 3
1087 София
тел.: (02) 962 58 70

ФРАНЦИЯ
ул. Оборище, 27-29
1087 София
тел.: (02) 943 34 80, 946 15 41,946 15 79
факс: (02) 946 15 58
Web: www.ambafrance.bg/index.html

ХОЛАНДИЯ
ж.к. Лозенец, ул. Галичица, 38
1087 София
тел.: (02) 962 54 81, 962 57 85, 962 57 90, 962 57 95
факс: (02) 962 59 88
E-mail: nlgovsof@mbox.digsys.bg
Web:http://www.netherlandsembassy.bg

ХЪРВАТИЯ
ул. Кракра, 18
1087 София
тел.: (02) 943 32 25

ЧЕХИЯ
бул. Янко Сакъзов, 9, вход откъм ул. Панайот Волов
1087 София
тел.: (02) 946 11 11
факс: (02) 946 18 00
E-mail: sofia@embassy.mzv.cz
Web:www.czechembassy.org/wwwo/?zu=sofia

ШВЕЙЦАРИЯ
ул. Шипка, 33
1087 София
тел.: (02) 946 01 97

ШВЕЦИЯ
ж.к. Гео Милев, ул. Алфред Нобел, 4
1087 София
тел.: (02) 971 24 31

ЮГОСЛАВИЯ
ул. Велико Търново, 3
1087 София
тел.: (02) 946 16 33

ЮЖНА АФРИКА
ул. Александър Жендов, 1
1087 София
тел.: (02) 971 34 25
факс: (02) 971 31 03

ЯПОНИЯ
ж.к. Изток, ул. Люлякова градина, 14
1087 София
тел.: (02) 971 27 08

ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА НОРВЕГИЯ
ж.к. Гео Милев, ул. Алфред Нобел, 4
1087 София
тел.: (02) 971 24 49

ПОЧЕТНО КОНСУЛСТВО НА АВСТРАЛИЯ
ул. Янтра, 3
1087 София
тел.: (02) 44 34 68

English