Банкови сметки на митническите учреждения, по които ще се осъществяват плащанията на ДДС и акцизи при внос

Титуляр на банковата сметка Б А Н К О В И С М Е Т К И Обслужваща банка
Митнически учреждения КОД по ЕБК с/ка 7301 КОД от класиф. на МУ Номер на банковата сметка Б И Н КОД НА БАНКА БАНКА
     
ІV-степенни р-ли с б. кр.
Митница Бургас 8100 1000 3010082803   300 0 201 – 0 ТБ ДСК-кл. Бургас
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
МПункт “Западно риб.пристанище” 8101 1001 3010082906 300 0 201 – 0 ТБ ДСК-кл. Бургас
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
МПункт “Летище Бургас” 8102 1002 3010083008 300 0 201 – 0 ТБ ДСК-кл. Бургас
Митн. такси при внос 7301260006 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
МПункт “Малко Търново 8103 1003 3010083100 300 0 201 – 0 ТБ ДСК-кл. Бургас
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
МПункт “Нефтопристанище” – Б-с 8104 1004 3010083203 300 0 201 – 0 ТБ ДСК-кл. Бургас
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
МБюро Нефтохимически 8105 1005 3010083306 300 0 201 – 0 ТБ ДСК-кл. Бургас
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
МПункт “Пристанище ценър” – Б-с 8107 1007 3010083409 300 0 201 – 0 ТБ ДСК-кл. Бургас
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
МБюро “Свободна зона” – Бургас 8108 1008 3010083501 300 0 201 – 0 ТБ ДСК-кл. Бургас
Вносни мита 7301280002 -“ -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
МБюро – гр. Ямбол 8110 1010 3010084405 300 0 201 – 0 ТБ ДСК-кл. Бургас
Вносни мита 7301280002 -“ -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
МБюро – гр. Сливен 8109 1009 3010084508 300 0 201 – 0 ТБ ДСК-кл. Бургас
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
Мбюро – гр. Нова Загора 8106 1006 3010084600 300 0 201 – 0 ТБ ДСК-кл. Бургас
Вносни мита 7301280002 -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за Митница – Варна 8200 2000 3000595007 888 7 898 – 1 СИБанка-кл.Варна
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви,, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Варна – автотранспорт 8201 2001 3000595100 888 7 898 – 1 СИБанка-кл.Варна
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви,, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Варна – Запад 8202 2002 3000595202 888 7 898 – 1 СИБанка-кл.Варна
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви,, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Летище – Варна 8203 2003 3000595305 888 7 898 – 1 СИБанка-кл.Варна
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви,, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Морска гара – Варна 8204 2004 3000595408 888 7 898 – 1 СИБанка-кл.Варна
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви,, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Пристанище – Варна 8205 2005 3000595500 888 7 898 – 1 СИБанка-кл.Варна
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви,, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Пристанище Леспорт 8206 2006 3000595603 888 7 898 – 1 СИБанка-кл.Варна
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви,, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Ферибот Варна 8207 2007 3000595706 888 7 898 – 1 СИБанка-кл.Варна
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Шумен 8208 2008 3010188400 888 7 898 – 1 СИБанка-кл.Варна
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
Митница Добрич 8300 2100 3004533003   300 2 401 – 8 ТБ ДСК-кл.Добрич
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Балчик 8301 2101 3004533209 300 2 401 – 8 ТБ ДСК-кл.Добрич
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Дуранкулак 8302 2102 3004533404 300 2 401 – 8 ТБ ДСК-кл.Добрич
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – жп гара Кардам 8303 2103 3004533600  
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Йовково 8304 2104 3004533805 300 2 401 – 8 ТБ ДСК-кл.Добрич
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
       
Митница – Пловдив 8400 3000 3030000100 888 7 836 – 0 СИБАНК-нл.Пловдив
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Летище Пловдив 8402 3002 3030001200 888 7 836 – 0 СИБАНК-нл.Пловдив
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – МП Панаир 8403 3003 3024862209 888 7 836 – 0 СИБАНК-нл.Пловдив
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро- Своб. зона Пловдив 8405 3005 3024861901 888 7 836 – 0 СИБАНК-нл.Пловдив
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Казанлък 8401 3001 3023657703 888 7 900 – 6 СИБАНК-нл.Ст.Загора
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро- Пазарджик 8404 3004 3002436200 888 7 878 – 5 СИБАНК-нл.Пазарджик
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Смолян 8406 3006 3035010800 888 7 109 – 0 СИБАНК-нл.Смолян
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за Мбюро – Карлово 8407 3007 3022078409 888 7 836 – 0 СИБАНК-нл.Пловдив
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Стара Загора 8408 3008 3023656100 888 7 900 – 6 СИБАНК-нл.Ст.Загора
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
Митница Свиленград 8500 3100 3070171308 320 7 717 – 1 РОСЕКСИМ-кл.Хасково
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – жп гара 8502 3102 3070171400 320 7 717 – 1 РОСЕКСИМ-кл.Хасково
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Капитан Андреево 8503 3103 3070171606 320 7 717 – 1 РОСЕКСИМ-кл.Хасково
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Ново село 8505 3105 3070171709 320 7 717 – 1 РОСЕКСИМ-кл.Хасково
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро “Свободна зона” 8506 3106 3070171801 320 7 717 – 1 РОСЕКСИМ-кл.Хасково
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – гр. Хасково 8507 3107 3070172006 320 7 717 – 1 РОСЕКСИМ-кл.Хасково
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – гр. Димитровград 8501 3101 3070172109 320 7 717 – 1 РОСЕКСИМ-кл.Хасково
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – гр. Кърджали 8504 3104 3070172201 320 7 717 – 1 РОСЕКСИМ-кл.Хасково
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
Митница – Русе 8600 4000 3004064400   300 1 701 – 0 ТБ ДСК-кл.Русе
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Русе 8603 4003 3004064903 300 1 701 – 0 ТБ ДСК-кл.Русе
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Дунав мост 8601 4001 3004064708 300 1 701 – 0 ТБ ДСК-кл.Русе
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Гара пътническа Русе 8604 4004 3004065108 300 1 701 – 0 ТБ ДСК-кл.Русе
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт-Гара разпределна Русе 8605 4005 3004065303 300 1 701 – 0 ТБ ДСК-кл.Русе
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за Пункт – Пристанище Русе 8606 4006 3004065509 300 1 701 – 0 ТБ ДСК-кл.Русе
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Свободна зона 8607 4007 3004065704 300 1 701 – 0 ТБ ДСК-кл.Русе
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Пристанище-изток Русе 8608 4008 3004065900 300 1 701 – 0 ТБ ДСК-кл.Русе
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Товара гара Русе 8609 4009 3004066104 300 1 701 – 0 ТБ ДСК-кл.Русе
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт Ро-Ро терминал Русе 8610 4010 3004066300 300 1 701 – 0 ТБ ДСК-кл.Русе
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Разрад 8602 4002 3010047103 300 1 601 – 1 ТБ ДСК -кл.Разград
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Търговище 8611 4011 3012969000 300 2 501 – 7 ТБ ДСК-кл.Търговище
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
Митница Видин 8700 4100 3003641507 300 0 501 – 8 ТБ ДСК-кл.Видин
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Белоградчик 8701 4101 3003641702 300 0 501 – 8 ТБ ДСК-кл.Видин
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Брегово 8702 4102 3003641908 300 0 501 – 8 ТБ ДСК-кл.Видин
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
МПункт-Ферибот пътнически Видин 8703 4103 3003642102 300 0 501 – 8 ТБ ДСК-кл.Видин
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Ферибот жп Видин 8704 4104 3003642308 300 0 501 – 8 ТБ ДСК-кл.Видин
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Ферибот Катамарани 8705 4105 3003642503 300 0 501 – 8 ТБ ДСК-кл.Видин
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт-Пристанище Видин 8706 4106 3003642709 300 0 501 – 8 ТБ ДСК-кл.Видин
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Свободна зона Видин 8707 4107 3003642904 300 0 501 – 8 ТБ ДСК-кл.Видин
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Товарна гара Видин 8708 4108 3003643109 300 0 501 – 8 ТБ ДСК-кл.Видин
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Връшка чука 8709 4109 3003643304 300 0 501 – 8 ТБ ДСК-кл.Видин
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Химкомбинат Видин 8710 4110 3003643500 300 0 501 – 8 ТБ ДСК-кл.Видин
Вносни мита 7301280002 -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
     
Митница Лом 8800 4200 3055348705   660 7 883 – 2 ТБ Биохим АД-кл.Враца офис Монтана
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Враца 8801 4201 3055350106 660 7 883 – 2 ТБ Биохим АД-кл.Враца
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Монтана 8802 4202 3055350209 660 7 883 – 2 ТБ Биохим АД-кл.Враца офис Монтана
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт-Оряхово 8803 4203 3055350301 660 7 883 – 2 ТБ Биохим АД-кл.Враца офис Козлодуй
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт Ферибот Оряхово 8804 4204 3055350507 660 7 883 – 2 ТБ Биохим АД-кл.Враца офис Козлодуй
Вносни мита     7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки     7301500004 -“- -“-
         
Митница Свищов 8900 4300 3060046401 660 7 087 – 5 ТБ Биохим АД-кл.Свищов
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Горна Оряховица 8902 4302 3010738300 660 7 439 – 3 ТБ Биохим АД-кл.В. Търново
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Габрово 8901 4301 3004364109 660 7 674 – 2 ТБ Биохим АД-нл.Габрово
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Ловеч 8904 4304 3004364006 660 7 665 – 0 ТБ Биохим АД-нл.Ловеч
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Плевен 8906 4306 3076356905 660 7 886 – 1 ТБ Биохим АД-нл.Плевен
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Червен бряг 8908 4308 3055394608 660 7 886 – 1 ТБ Биохим АД-кл.Плевен
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Севлиево 8909 4309 3055521301 660 7 674 – 2 ТБ Биохим АД-кл.Габрово
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Сомовит 8907 4307 3055394402 660 7 886 – 1 ТБ Биохим АД-кл.Плевен
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МП Летище Горна Оряховица 8903 4303  
   
за МП Никопол 8905 4305  
Митница – Силистра 9000 4400 3000014000 300 1 801 – 0 ТБ ДСК-кл.Силистра
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт “Летище” Силистра 9001 4401 3000014904 300 1 801 – 0 ТБ ДСК-кл.Силистра
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт – Пристанище Силистра 9002 4402 3000015006 300 1 801 – 0 ТБ ДСК-кл.Силистра
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт Силистра 9003 4403 3000015304 300 1 801 – 0 ТБ ДСК-кл.Силистра
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт Тутракан 9004 4404 3000719108 300 1 803 – 2 ТБ ДСК-кл.Тутракан
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
Митница София 9100 5000 3000048205   320 9 320 – 8 РОСЕКСИМ
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Илиянци 9102 5002 3000048308 320 9 320 – 8 РОСЕКСИМ
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Ботевград 9101 5001 3010093304 320 9 320 – 8 РОСЕКСИМ
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Пирдоп 9103 5003 3014471104 320 9 320 – 8 РОСЕКСИМ
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро Обеля 9104 5004 3000048400 320 9 320 – 8 РОСЕКСИМ
Вносни мита 7301280002
ДДС при внос 7301080004
Акциз при внос 7301030003
Глоби, лихви, неустойки 7301500004
Митница – Аерогара София 9200 5100 3000047805 621 7 539 – 5 БУЛБАНК-нл.Калоян
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Горубляне 9201 5101 3000047908 621 7 539 – 5 БУЛБАНК-нл.Калоян
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Кремиковци 9202 5102 3000048000 621 7 539 – 5 БУЛБАНК-нл.Калоян
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Самоков 9205 5105 3000048102 621 7 539 – 5 БУЛБАНК-нл.Калоян
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро – Суходол 9203 5103 3000048503 621 7 539 – 5 БУЛБАНК-нл.Калоян
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за Търговски комплекс “Европа” 9204 5104 3000048400 621 7 539 – 5 БУЛБАНК-нл.Калоян
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МПункт Летище “София” 9205 5106  
Митница – Калотина 9400 5300 3055348109 660 7 429 – 5 ТБ Биохим АД-кл.Южен Парк
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБ Димитровград ЮЖ 9401 5301  
     
за МБ Драгоман 9402 5302 3056044902 660 7 429 – 5 ТБ Биохим АД-кл.Южен Парк
Вносни мита     7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБ СБЗ Драгоман 9403 5303 3056046000 660 7 429 – 5 ТБ Биохим АД-кл.Южен Парк
Вносни мита     7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003
Глоби, лихви, неустойки     7301500004 -“- -“-
за МПункт Калотина 9404 5304  
   
Митница – Благоевград 9300 5200 3055389200   660 7 777 – 0 БИОХИМ-кл.Благоевград
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБюро “Благоевград БТ” 9303 5203 3055392903 660 7 777 – 0 БИОХИМ-кл.Благоевград
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МБ юро – Гоц Делчев 9301 5201 3090777305 660 7 777 – 0 БИОХИМ-кл.Благоевград
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МП Логодаж 9302 5202  
Митница – Кулата 9500 5400 3001831004   300 0 106 – 3 ТБ ДСК – кл.Петрич
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за Митн.бюро Петрич 9503 5403 3001831200 300 0 106 – 3 ТБ ДСК – кл.Петрич
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за Митн.бюро Сандански 9504 5404 3004849706 300 0 108 – 6 ТБ ДСК – кл.Сандански
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МП Ж.П Гара Кулата 9501 5401  
   
за МП Златарево 9502 5402  
   
МП Кулата 9505 5405  
       
Митница – Кюстендил 9600 5500 3003833006 300 0 901 – 4 ТБ ДСК- кл.Кюстендил
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МП Гюешево 9601 5501  
   
за МБ Дупница 9602 5502 3002621403 300 0 905 – 0 ТБ ДСК-кл.Дупница
Вносни мита     7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки     7301500004 -“- -“-
за МП Олтоманци 9603 5503  
Митница – Перник 9700 5600 3055344607   660 7 185 – 1 БИОХИМ-кл.Перник
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за Митн. бюро Радомир 9701 5601 3055346106 660 7 185 – 1 БИОХИМ-кл.Перник
Вносни мита 7301280002 -“- -“-
ДДС при внос 7301080004 -“- -“-
Акциз при внос 7301030003 -“- -“-
Глоби, лихви, неустойки 7301500004 -“- -“-
за МП Стрезимировци 9702 5602  
   
English
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security